Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dybdalsparken

Plejecenter  Dybdalsparken.

Engesvang plejehjem blev opført som amtsplejehjem i årene 1967-1968. Det var et mangeårigt ønske, der hermed gik i opfyldelse for beboere i daværende Engesvang Kommune. Plejehjemmet blev indviet den 18. april 1969 og man havde da fået det mest moderne plejehjem i Viborg Amt.  Ved kommunalreformen 1. april 1970 blev Engesvang Kommune sammenlagt med Bording og Ikast Kommuner, hvor plejehjemmet ændrede status fra at være et amtsplejehjem til et kommunalt plejehjem for Ikast Kommune.

1968

   

I 1998-99 blev Plejehjemmet ombygget og lejlighederne blev større. Der var nu plads til 26 beboere. Samtidig blev alle kommunens plejehjem omdøbt til, at hedde plejecenter i stedet for.

I 2012-13 blev plejecentret igen ombygget og opdelt i to afdelinger. Et plejecenter med plads til 13 beboere og et rehabiliteringscenter med 13 midlertidige pladser.  I huset er der tilknyttet et dagcenter, hvor både beboere i huset og borgere i lokalsamfundet kan komme og deltage i aktiviteter i ugens hverdage.

 

 

Hvid Træ

Dybdalsparken
Dybdalsvej 1  -  7442 Engesvang
Tlf.: 9960 4920  -  dybdalsparken@ikast-brande.dk